Banderoles

Les banderoles són un altre tipus de rètol per façanes que habitualment s’utilitzen com a complement de la retolació principal. Aquestes s’instal·len en perpendicular a la façana, el que permet ser vista des d’un punt de vist diferent al cartell principal del negoci que sol estar instal·lat en paral·lel a la façana.

Molts dels comerços que es troben en un xamfrà, col·loquen una banderola en el seu extrem per tal de que aquesta sigui visible en ambdós carrers.

Les banderoles lluminoses destaquen i són molt visibles, a més, com que no són tant habituals de veure, qui el té destaca notablement davant la competència.

Solen tenir unes mides més contingudes, doncs, les dimensions màximes sol estar regulat a les normatives urbanístiques de cada municipi.

Les banderoles poden fabricar-se amb la forma desitjada oferint un cartell únic i força més atractiu.

Banderola - rotulación barcelona

Banderoles més habituals:

Banderola lluminosa - rotulación barcelona

Banderoles

Són les més sofisticades i solen emprar-se amb la mateixa estructura de la retolació principal per mantenir l’estètica del conjunt. Estan formades per una caixa estanca on, majoritàriament, la il·luminació és interior tot i que també pot ésser exterior. Una variació de les banderoles amb il·luminació són les conegudes com safates, la principal diferència és que aquestes només tenen una cara visible, ja que,  van penjades en paral·lel a una pared i poden instal·lar-se tant a l’interior com en l’exterior.

Les banderoles i les safates es poden crear amb la forma que desitgi.

Banderoles de lona

Les banderoles de lona són la solució més econòmica que existeix per realitzar una banderola. La lona permet imprimir-se en ambdues cares i poden instal·lar-se amb un o dos supports. Quan s’instal·la amb dos supports permet que aquesta mantingui la seva posició amb independència del vent que hi hagi fent que aquesta sempre estigui visible.

Les banderoles de lona són un recurs molt emprat per anunciar tota mena d’esdeveniments en els fanals de la vía pública.

Banderola lona - rotulación barcelona

Ets un dissenyador o un estudi de disseny i necessites un proveïdor de confiança?

Som professionals, utilitzem productes de primeres qualitat, mimem els detalls, som puntuals i realitzem pressupostos en molt poc temps.